Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών

24 Ιουλίου 2017

Delta Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει την πλήρη τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών του ακινήτου σας

  • Άμεση και λεπτομερής αποτύπωση του ακινήτου από εξειδικευμένο κλιμάκιο μηχανικών.
  • Αξιοποίηση Νομοθεσίας  για την εύρεση της οικονομικότερης  λύσης  για απομείωση των προστίμων και στη συνέχεια υπολογισμός του ειδικού προστίμου σύμφωνα με τον Ν.4178/13.
  • Ενημέρωση του πελάτη με αναλυτική τεχνική έκθεση σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, το ύψος του παραβόλου και του ειδικού προστίμου και τις δυνατότητες αποπληρωμής
  • Εκπόνηση  μελετών – σχεδίων  για ανάρτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  • Εκπόνηση Δελτίου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου.
  • Παράδοση στον πελάτη πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία των Φύλλων Καταγραφής, και  της Δήλωσης.

Η Delta Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί έχει διερευνήσει και μελετήσει περισσότερα από 1000 σύνθετα έργα που χρήζουν τακτοποίησης και διεκπεραιώσει την ολοκληρωμένη ένταξη τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος.
Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και αξιοποιώντας πλήρως τις κείμενες Νομοθετικές Διατάξεις, έχει προβεί σε πλήθος νομιμοποιήσεων , μειώνοντας σημαντικά τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες τους.

Τελευταία άρθρα