ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ.Π.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

19 Απριλίου 2019

Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης της 15/4/2019 το Β2 (τελικό) Στάδιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης, οχτώ χρόνια μετά από την ανάθεσή του. Η έγκρισή του Δ.Σ. σημαίνει την ουσιαστική ολοκλήρωση της μελετητικής διαδικασίας, αλλά μέχρι την έγκριση και έκδοσή του σε ΦΕΚ, το Γ.Π.Σ. έχει ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσει.

Τα επόμενα βήματα είναι η μεταβίβασή του στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης (πρώην Ο.Ρ.ΘΕ.), που θα εισηγηθεί το θέμα στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ του ΥΠΕΝ για γνωμοδότηση, η συγγραφή του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, η υπογραφή της και η έκδοση σε ΦΕΚ, κατόπιν των οποίων το ΓΠΣ θα τεθεί σε εφαρμογή.

Πέραν των ρυθμίσεων για εκπονήσεις ειδικών μελετών για σημαντικά τοπόσημα της πόλης, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που θα φέρει το νέο ΓΠΣ είναι η σχεδόν ολική κατάργηση των περιοχών Αμιγούς Κατοικίας που χαρακτήριζαν το υφιστάμενο ΓΠΣ του 1993. Πιστό στα σύγχρονα δεδομένα της συμπαγούς πόλης και της μίξης και εμπλουτισμού των χρήσεων, το νέο ΓΠΣ αναμένεται να ανακουφίσει πολλές γειτονιές που είχαν ερημώσει εμπλουτίζοντας το κτιριακό τους δυναμικό με περισσότερες χρήσεις και ευκαιρίες αξιοποίησης. Το νέο ΓΠΣ έχει εναρμονιστεί με το νέο Προεδρικό Δ/γμα χρήσεων γης 59/2018, και κατά τους μελετητές, προτείνει διαφορετικά επίπεδα έντασης Γενικής Κατοικίας και Πολεοδομικού Κέντρου που θα καλύπτουν την επικράτεια του Δήμου.

Παρέμβαση στη συνεδρίαση έγινε από τον κ. Φιλίππου, εκπρόσωπο του «Νέο Ρεύμα – Νέο Όραμα» συλλογικότητας 320 επιχειρήσεων του βιομηχανικού-βιοτεχνικού και εμπορικού τομέα, ο οποίος αναφέρθηκε αφενός στο ότι ο υπερκείμενος σχεδιασμός, το Περιφερειακό Χωροταξικό Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει ακόμη εγκριθεί, και παρόλο που το ΓΠΣ εφαρμόζει τις όποιες ρυθμίσεις προέβλεπε το Περιφερειακό σε προηγούμενες εκδόσεις του (2015-2016), δεν μπορεί να ενσωματώνει τυχόν πιο πρόσφατες αλλαγές που δεν έχουν ευρέως κοινοποιηθεί. Αφετέρου αναφέρθηκε στην πρόβλεψη του ΓΠΣ για απομάκρυνση των βιοτεχνικών-βιομηχανικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης από τις εντός σχεδίου περιοχές εντός δεκαπενταετίας από την έκδοσή του.

Οι μελετητές του ΓΠΣ και η επιβλέπουσα του Δήμου, τοποθετήθηκαν τονίζοντας ότι ιδανικά το ΓΠΣ έπεται του Περιφερειακού, αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση έχει υποστεί ήδη δύο αλλαγές στην κεντρική πολεοδομική νομοθεσία και τρείς αλλαγές στο πλαίσιο χρήσεων γης, ενώ με πρόσφατη ρύθμιση του ΥΠΕΝ, το ΓΠΣ πρέπει να έχει κλείσει μέχρι το Σεπτέμβρη του 2020, αλλιώς η μελέτη θα πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον επιπλέον 6 χρόνια καθυστέρησης, αφήνοντας τα 18.000 στρέμματα της πόλης σε καθεστώς του 1993. Αναφορικά με την απομάκρυνση της βιομηχανίας – βιοτεχνίας τόνισαν πως όσες μονάδες είχαν εγκατασταθεί σε περιοχές που επιτρεπόταν η χρήση παλαιότερα μπορούν να εκσυγχρονίζονται και δεν υποχρεούνται σε μετεγκατάσταση.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με σημαντική δραστηριότητα ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων project στην πόλη, παρακολουθούν επιστάμενα τις πολεοδομικές και αναπτυξιακές εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα και την άρτια τεχνική υποστήριξη των έργων σας.

.

Συντάκτρια:

Αγγελίδου Τατιάνα, MPLAN Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Επενδύσεων

Τελευταία άρθρα