Τεχνικός έλεγχος ακινήτων (technical due diligence): τι αφορά και ποια οφέλη προσφέρει;

1 Οκτωβρίου 2021

Με την επιχειρηματικότητα και τον τομέα του real estate να σημειώνουν σημαντική άνοδο και να συγκεντρώνουν ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, ολοένα και περισσότεροι επενδυτές ή/και ιδιοκτήτες ακινήτων επιλέγουν να προχωρήσουν στον τεχνικό έλεγχο (technical due diligence) της εκάστοτε ιδιοκτησίας ως πρώτο και ίσως πιο βασικό βήμα, στο πλαίσιο μιας συνολικής διαδικασίας ελέγχων και αξιολόγησης, προκειμένου για την εκμετάλλευση, αγορά ή πώληση ενός ακινήτου.

Τι πραγματικά αφορά όμως ο τεχνικός έλεγχος και τι πλεονεκτήματα προσφέρει;

Ο τεχνικός έλεγχος επικεντρώνεται στην ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ακινήτου από πολεοδομικής, τοπογραφικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής άποψης, παράλληλα με ελέγχους που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία της επιθυμητής χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου, τα νομιμοποιητικά και ιδιοκτησιακά του έγγραφα (οικοδομικές άδειες, τίτλοι ιδιοκτησίας κτλ), η νομιμότητα των υφιστάμενων κτιρίων και κατασκευών, το αδειολογικό καθεστώς και η συμμόρφωση με τους κανόνες και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κάθε δραστηριότητα.

Παράλληλα, εξετάζονται και αξιολογούνται πιθανές χωροταξικές, πολεοδομικές ή περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και διερευνώνται επερχόμενες αλλαγές στο ισχύον καθεστώς και νομοθετικό πλαίσιο οι οποίες ενδεχόμενα επηρεάζουν το ακίνητο και το project. Επιπρόσθετα, το technical due diligence δύναται να συμπεριλάβει και ειδικότερους ελέγχους και έρευνα που σχετίζονται με την ποιότητα και το βαθμό συντήρησης της κτιριακής δομής και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αυτής, την προσβασιμότητα, το στατικό έλεγχο των υφιστάμενων κατασκευών, τον ειδικό χαρακτήρα και πολιτιστική αξία ενός ακινήτου, τον έλεγχο υγιεινής και ασφάλειας, έλεγχο επικινδύνων υλικών κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εύρος και ο βαθμός λεπτομέρειας στην πραγμάτωση των ανωτέρω ελέγχων διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του project και τις ανάγκες του εργοδότη.

Σκοπός όλων των ανωτέρω δεν είναι παρά η γενικότερη ανάλυση και αξιολόγηση του ακινήτου προκειμένου να προσδιορισθεί και να διασφαλισθεί η εφικτότητα της επιθυμητής ανάπτυξης, μέσω του προσδιορισμού, μεταξύ άλλων της δυνατότητας χωροθέτησης της επιθυμητής δραστηριότητας, των μεγεθών ανάπτυξής της στο εκάστοτε ακίνητο, των τυχόν αδυναμιών και των τεχνικών ζητημάτων που ενδεχόμενα εντοπίζονται, καθώς και του προσδιορισμού των διαδικασιών με τις οποίες αυτά μπορούν να υπερκεραστούν, ουσιαστικά ωριμάζοντας το ακίνητο.  

Ο τεχνικός έλεγχος, όπως γίνεται αντιληπτό, ως μέρος μιας συνολικής διαδικασίας due diligence, αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο -και πολλές φορές απαραίτητο- εργαλείο και στάδιο για την διασφάλιση ενός project και της βιωσιμότητάς του. Διαμορφώνει το πλήρες προφίλ του υπό ανάπτυξη ή/και αξιοποίηση ακινήτου και παρέχει μια σαφή εκτίμηση των θεμάτων που συνδέονται με την κυριότητα του ακινήτου, τη λειτουργία της δραστηριότητας, ή κάθε πιθανή συναλλαγή που να το/την αφορά.

Στη Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί και τον Όμιλο Εταιρειών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, έχοντας εκπονήσει κατά την πολυετή παρουσία μας στο χώρο σημαντικό αριθμό τεχνικών ελέγχων (είτε ενσωματωμένο στο πλαίσιο της λογικής του one-stop-shop που εφαρμόζει για σύνθετα μελετητικά και αδειοδοτικά project, είτε σαν ξεχωριστή υπηρεσία στο πλαίσιο της διερεύνησης χαρτοφυλακίων για την ανάδειξη προσφορότερου ακινήτου για τη χωροθέτηση μιας επένδυσης ή για τη συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών αδειοδοτικών διαδικασιών και εργαλείων με τα οποία μπορεί να αναπτυχθεί ένα ακίνητο) κατανοούμε την ανάγκη ενός υποψήφιου αγοραστή, χρήστη ή επενδυτή μιας συγκεκριμένης ιδιοκτησίας ή επιχείρησης για ένα ποιοτικό και αξιόπιστο Technical Due Diligence Report.

Συνειδητοποιώντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, όσον αφορά στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου, για μια επικείμενη συναλλαγή/επένδυση, οι λεπτομερείς μας εκθέσεις δίνουν στους πελάτες μας μια πλήρη επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης, της ευρύτερης περιοχής και των εγκαταστάσεων ενός ακινήτου, ενώ προχωρούν εις βάθος στην ανάλυση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που αφορούν το ίδιο το ακίνητο ή/και τη λειτουργία της επιχείρησης, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με πολεοδομικά και τεχνικά ζητήματα στο βιομηχανικό, εμπορικό, επιχειρηματικό και οικιστικό τομέα και γενικότερα στον τομέα της αξιοποίησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας και συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διασφάλιση των συμφερόντων και της ανάπτυξης των πελατών μας.

Η πολυετής εμπειρία, η μεγάλη ποικιλία έργων σε διάφορους τομείς και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», την έχουν καταστήσει τον πιο κατάλληλο και αξιόπιστο συνεργάτη για την αξιολόγηση και εκμετάλλευση ακινήτων και τα στελέχη της βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα.

Επιμέλεια: Αρετή Μπαντή | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc | Τομέας Τεχνικών Ελέγχων Ακινήτων

Πηγή εικόνας: divestopedia.com

Τελευταία άρθρα