Τεχνολογία Υαλοπινάκων

19 Ιουνίου 2020

Στην αρχιτεκτονική, το γυαλί δεν εφαρμόζεται απλά στα ανοίγματα αλλά πολλές φορές αποτελεί ένα κάλυμμα που περιβάλλει ολόκληρα τα κτίρια. Πρέπει έτσι να εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες προδιαγραφές, να προστατεύει τους χώρους από το ψύχος, τη θερμότητα, την υγρασία, τον άνεμο, την περίσσεια φωτεινής ακτινοβολίας, τη διείσδυση του φωτός, το θόρυβο, τις επικίνδυνες ακτινοβολίες. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να είναι οικονομικό, με μεγάλη διάρκεια ζωής και να δίνει ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερα στα γυάλινα κτίρια διαπιστώθηκε η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και η προσπάθεια αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας ή η επιδίωξη προστασίας από αυτήν κατά το θέρος. O συνδυασμός αυτών των αντιφατικών αναγκών αποτέλεσε αφορμή για ερευνητικές προσπάθειες κατασκευής ειδικών υαλοπινάκων.

Κάποια από τα πιο διαδεδομένα είδη των γυαλιών σε σχέση με αυτές τις ιδιότητες σημειώνονται παρακάτω.

Το απλό γυαλί είναι το τελείως επίπεδο, καθαρό γυαλί χωρίς άλλες ειδικές ιδιότητες, με μικρή ικανότητα μόνωσης, ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας.

Το απορροφητικό γυαλί είναι ένα φυσιολογικό γυαλί με απλές ιδιότητες, στην τήξη του οποίου προστίθενται χρωστικές ώστε να το επιχρωματίσουν και να του προσδώσουν την ιδιότητα της απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η ηλιακή πρόσοδος στα κτήρια.

Τα ανακλαστικά γυαλιά φέρουν μεταλλικό επίστρωμα για τη μείωση της ηλιακής θερμότητας. Αυτό το ειδικό μεταλλικό επίστρωμα δημιουργεί την αίσθηση καθρέφτη, εμποδίζοντας το να βλέπεις προς τα μέσα και χρησιμοποιείται ευρέως στις όψεις κτηρίων.

Στα διαθλαστικά γυαλιά περιέχονται μικροπρίσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντανακλάσουν και να ανακατευθύνουν και το πιο κάθετο, άμεσο φως και να αφήσουν το φως να περάσει διάχυτο. Τα μικροσκοπικά γυάλινα πρίσματα μπορεί να έχουν διάφορα σχήματα (τριγωνικό, κυκλικό κλπ.) και τοποθετούνται μεταξύ δύο φύλλων γυαλιού. Λοιπές εφαρμογές των διαθλαστικών γυαλιών αποτελούν τα υαλότουβλα, τα αμμοβολημένα γυαλιά ή τα γυαλιά με αυλακώσεις.

Το μονωτικό γυαλί είναι ένας συνδυασμός πολλών γυαλιών που συνυπάρχουν με διαφορετικές διατομές και ανάμεσά τους εσωκλείουν αέρα ερμητικά κλεισμένο. Η πιο σημαντική λειτουργία του μονωτικού γυαλιού είναι η μείωση των θερμικών απωλειών. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα: χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, απόλυτη διαύγεια και διαφάνεια μειώνοντας την κατακάθηση της υγρασίας λόγω του θερμού εσωτερικού αέρα και ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται εκτενέστερα υαλοστάσια χωρίς να αυξάνεται η ενεργειακή κατανάλωση.

Οι πολλαπλοί υαλοπίνακες (διπλοί, τριπλοί) αποτελούν μια κοινή κατασκευή τουλάχιστον για τα νέα κτίρια. Το διάκενο μεταξύ των γυαλιών κυμαίνεται μεταξύ 6 ως 12 χιλιοστά. Σε περίπτωση που στο διάκενο αυτό περιλαμβάνεται αέρας, αυτός θα πρέπει να είναι τελείως αφυδατωμένος και να ελέγχεται με σύστημα αφύγρανσης. Λειτουργούν πολύ καλύτερα ως προς τη μόνωση. Πρόσθετη βελτίωση αποτελεί η πλήρωση του διάκενου με αδρανή αέρια, όπως για παράδειγμα το αργόν, ή με διαφανή μονωτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα κυψελωτές δομές, τριχοειδείς δομές, προϊόντα αεροτζέλ.

Τα γυαλιά χαμηλής εκπομπής (low-e) είναι διπλά γυαλιά με ειδική επικάλυψη από εξαιρετικά λεπτά μεταλλικά φύλλα, συνήθως από άργυρο που προστατεύεται από μεταλλικά οξείδια ή βαφή με ειδικά μίγματα που εκτοξεύονται σε αέρια φάση πάνω σε θερμό γυαλί ή μπορεί να εφαρμοστούν με βαφή υπό κενό σε λεπτό στρώμα στην επιφάνεια του γυαλιού. Τα υλικά αυτά είναι συνήθως υλικά χαμηλής ικανότητας εκπομπής θερμότητας. Αυτό το λεπτό επίστρωμα μεταλλικού οξειδίου επιτρέπει στη θερμότητα και το φως του ήλιου να περάσει μέσω του γυαλιού στο κτήριο. Συγχρόνως εμποδίζει τις θερμικές απώλειες σε μεγάλο βαθμό. Ανάλογα με τη θέση του επιστρώματος -στο μέσα ή στο έξω γυαλί-, προς αυτό είναι μικρή η εκπομπή θερμότητας και ακτινοβολίας.

Το φωτοβολταϊκό γυαλί είναι ένα ειδικό γυαλί με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές μονάδες, για να μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχουν διάφοροι τύποι φωτοβολταΐκών, όπως με απλά κρυσταλλικά κελιά ή με πολυκρυσταλλικά κελιά. Σε ιδανικές συνθήκες τα φωτοβολταΐκά πανέλα πρέπει να εστιάζουν στον ήλιο όσο αυτός λάμπει. Τα πανέλα μπορεί να γέρνουν σύμφωνα με το ύψος και ύστερα να στρέφονται στην πιο πλεονεκτική κατεύθυνση. Προφανώς, είναι δυνατόν τα φωτοβολταΐκά πανέλα να τοποθετηθούν επίπεδα ή κάθετα σε οροφές και όψεις, αλλά αυτό πάντα θα μειώνει την αποτελεσματικότητα και την απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η επιλογή του καταλληλότερου τύπου γυαλιού εξαρτάται σημαντικά από τις επιμέρους ιδιότητες και χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας, ενώ καθοριστικές παράμετροι κατά το σχεδιασμό αποτελούν η χρήση του χώρου, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτή, η ενεργειακή συμπεριφορά και καθώς και το αισθητικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του κάθε τύπου πρέπει να γίνεται με σαφή γνώση των ιδιοτήτων του που να συνδυάζονται με τη σωστή εφαρμογή του και με γνώση των κλιματικών συνθηκών που θα εξυπηρετήσει σε κάθε περιοχή και χώρο.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα κατά τη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης ενός έργου, εφαρμόζοντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές, υλικά και πρακτικές στο σχεδιασμό των κατασκευών σας.

Σύνταξη κειμένου: Πωλίνα Μπάκα | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τελευταία άρθρα