Τροποποιήσεις Ν.Ο.Κ. στο ψηφισθέν πολεοδομικό – χωροταξικό νομοσχέδιο

Ένα από το βασικά κεφάλαια του νέου ψηφισθέντος Νομοσχεδίου αποτελεί η σειρά άρθρων που τροποποιεί το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ. – Ν.4067/2012). Με τίτλο «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιέχει διατάξεις, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ξεκαθαρίζουν και βελτιώνουν ορισμούς και μεγέθη, με στόχο να δοθεί ώθηση στην μελέτη και εκτέλεση οικοδομικών έργων.

Σε μια συνολική ανάγνωση των άρθρων εντοπίζονται αρκετά σημεία τα οποία αποσαφηνίζονται και εμπλουτίζονται, ενώ εισάγονται και ορισμένες εξολοκλήρου νέες έννοιες, με σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου προς όφελος του συνολικού δομημένου περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα:

Σχετικά με τη θέση κτιρίου του Άρθρου 14 του ΝΟΚ, οι τροποποιήσεις, αν και διαφαίνεται η αρχική πρόθεση απλοποίησης, διαχωρίζοντας τις περιοχές βάσει της ένταξής τους στο σχέδιο πριν ή μετά του Ν.1577/1985, δεν επιλύουν το εν λόγω ζήτημα στα περισσότερα αστικά κέντρα, και δεσμεύουν σε πολλές περιπτώσεις την τοποθέτηση ενός νέου κτιρίου ή μίας προσθήκης, ανάλογα με το τι ισχύει στο όμορο περιβάλλον, με πληθώρα υποπεριπτώσεων και ασαφείς ως προς την ερμηνεία τους διατάξεις.

Η συνολική αντιμετώπιση πάντως, σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται, έχει θετικό πρόσημο και είναι βέβαιο πως θα αποτελέσουν μία πιο σταθερή βάση εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις αυτών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Οικοδομικού Κανονισμού.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις και μεταβολές, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα.

Συντάκτρια: Αμαλία Τσαμπάζη | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος