Τροποποιήσεις του χωρικού σχεδιασμού, της θαλάσσιας χωροταξίας και του συστήματος χρήσεων γης στο νέο Πολεοδομικό – Χωροταξικό Νόμο

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος Νόμος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Ν.4759/2020, ΦΕΚ 245Α/2020), ο οποίος εισάγει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων με στόχο τη στήριξη της εθνικής προσπάθειας για ανάπτυξη και επενδύσεις σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

Από τους βασικούς στόχους του νόμου είναι η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώρησης και τροποποίησης χωροταξικών πλαισίων και πολεοδομικών σχεδίων κάθε επιπέδου, καθώς και η διασαφήνιση των μεταξύ τους σχέσεων, όπως αυτές ορίζονταν από τον Ν.4447/2016. Στο πλαίσιο της θαλάσσιας χωροταξίας, επιδιώκεται η αποσύνδεση του χερσαίου παράκτιου χώρου από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τροποποιώντας τις διατάξεις του Ν. 4546/2018, ενώ, όσον αφορά στις χρήσεις γης, απλοποιούνται προκειμένου να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να διευκολύνονται οι επενδύσεις.

Στη συνέχεια, αναφέρονται συνοπτικά οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που εισάγονται με το νέο νόμο για τα χωροταξικά πλαίσια και πολεοδομικά σχέδια κάθε επιπέδου:

Η προέγκριση ΕΠΣ χορηγείται πλέον με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όχι του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

Σχετικά με τις διατάξεις για τη θαλάσσια χωροταξία, το βασικότερο σημείο είναι πως επιτυγχάνεται η απεμπλοκή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού από τον χωροταξικό σχεδιασμό της ξηράς, κυρίως από τον σχεδιασμό που καλύπτει τις παράκτιες περιοχές. Η απεμπλοκή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των σχετικών αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ παράκτιου χώρου και θάλασσας.

Τέλος, αναφορικά με το σύστημα των χρήσεων γης, θεσπίζεται Εθνική Ονοματολογία Χρήσεων Γης η οποία θα περιλαμβάνει δύο επίπεδα χρήσεων γης, τις γενικές και τις ειδικές. Οι χρήσεις αυτές προβλέπεται να εγκριθούν με Προεδρικό Διάταγμα και θα αντιστοιχηθούν με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) δηλαδή με συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες και με κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Καθιερώνονται δύο νέες ειδικές χρήσεις, των Data Centres και των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα καθορισμού νέων ειδικών χρήσεων, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην Εθνική Ονοματολογία, κατά τη διαδικασία σύνταξης ειδικών και τοπικών πολεοδομικών σχεδίων.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με σημαντική δραστηριότητα ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων project, παρακολουθούν επισταμένως τις αναπτυξιακές εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα και την άρτια τεχνική υποστήριξη των έργων σας.

Συντάκτρια: Λινάρδου Αλεξάνδρα |Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ., MSc ΕΜΠ | Τομέας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Πηγή εικόνας: lifo.gr/articles/athens_articles/181370/