ΥΠΟΣΚΑΦΑ ΚΤΙΡΙΑ

21 Δεκεμβρίου 2018

Υπόσκαφο είναι το κτίριο ή το τμήμα κτιρίου που κατασκευάζεται υπό την στάθμη του φυσικού εδάφους και παρουσιάζει µόνο μια ορατή όψη. Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με αρκετά δείγματα «παραδοσιακής» υπόσκαφης αρχιτεκτονικής (μεμονομένων κτιρίων ή και ολόκληρων οικισμών) λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους της.

Τα υπόσκαφα κτίρια καλύπτουν και μια σειρά σύγχρονων απαιτήσεων δόμησης.

Ενδεικτικά:

  • Διατηρούν την ποιότητα του φυσικού τοπίου. Οι κατασκευές είναι εναρμονισμένες με το φυσικό τους περιβάλλον και έχουν ως στόχο να την ανάδειξή του.
  • Αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις τη ιδανική λύση για την επέκταση υφιστάμενων κτιρίων ιδιαίτερου κάλλους και αρχιτεκτονικής αξίας, καθώς δεν επηρεάζουν την οπτική αντίληψη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
  • Ακολουθούν πλήρως τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Τα οικονομικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα ενός υπόσκαφου κτίσματος σχετίζονται κυρίως με την βιοκλιματική και ενεργειακή του συμπεριφορά με αποτέλεσμα να μειώνει την απαιτούμενη χρήση μηχανολογικών μέσων για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης, ελαχιστοποιώντας τα λειτουργικά του κόστη. Επίσης,  η χρήση υλικών με μεγάλη αντοχή στον χρόνο καθιστά τα υπόσκαφα κτίρια, κατασκευές ελάχιστου ή και μηδενικού κόστους συντήρησης.

Επιπλέον, στη χώρα μας η νομοθεσία προωθεί την κατασκευή υπόσκαφων κτιρίων μέσω ευνοϊκών κτιριοδομικών διατάξεων όπως ο διπλασιασμός της επιτρεπόμενης δόμησης, με δεδομένο ότι ελαχιστοποιείται το οπτικό και περιβαλλοντικό ίχνος της κατασκευής.

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης.

.

Συντάκτες:

Κώστας Κακαρούδης, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Τομέας Μελετών Εφαρμογής

Δάφνη Παπαεμμανουήλ, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Τομέας Μελετών Εφαρμογής

Τελευταία άρθρα