Υποχρεωτική πλέον η εκπόνηση Π.Ε.Α. και για τα πρατήρια καυσίμων

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, κοινώς γνωστό με τα αρχικά Π.Ε.Α., είναι πλέον υποχρεωτική και για κτίρια με χρήση «πρατηρίων καυσίμων» σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές της νομοθεσίας.

Μέχρι σήμερα δεν εκδίδονταν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς περιλαμβάνονται ρητά στις κατηγορίες κτιρίων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (βάσει της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.4122/2013 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16-02-2016 Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ).

Η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν.4685/07-05-2020 και δεν εμφανίζονται πλέον στις εξαιρέσεις τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Η εταιρεία μας προκειμένου να εξασφαλίσει τη νομιμότητα των πράξεων μεταβίβασης ή μίσθωσης σε πρατήρια καυσίμων αναζήτησε διευκρίνηση από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠ.ΕΝ. Με έγγραφη απάντησή της, η αρμόδια Διεύθυνση μας επιβεβαίωσε ότι πλέον απαιτείται η εκπόνηση Π.Ε.Α. και για τις κτιριακές εγκαταστάσεις με χρήση πρατηρίων υγρών καυσίμων όπου υπάρχουν αυτοτελείς χώροι άνω των 50 τ.μ. (άρθρο 12 του ν.4122/2013) που «καταναλώνουν ενέργεια για τη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η θερμική άνεση των χρηστών τους (παρ.: 6, θ. του άρθρου 3, του ν.4122/2013) ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων εξετάζονται ως προς την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ, η χρήση και το εμβαδόν της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των κτιρίων (και των κτιριακών μονάδων), που υπάρχουν σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων από τον αρμόδιο μηχανικόΕνεργειακό Επιθεωρητή και αποφαίνεται αν θα χρειαστεί ή όχι.

Θυμίζουμε ότι όπως και για τις υπόλοιπες κατηγορίες κτιρίων, το Π.Ε.Α. απαιτείται στις κάτωθι περιπτώσεις:

Τα στελέχη της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ, με τη χρόνια εμπειρία τους στην εκπόνηση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σε επαγγελματικά κτίρια είναι στη διάθεσή σας ώστε να διερευνήσουν την αναγκαιότητα και έπειτα να αναλάβουν να εκπονήσουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης σε πρατήρια υγρών καυσίμων του δικτύου σας ή της ιδιοκτησίας σας, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, με συνέπεια και ταχύτητα.

Συντάκτρια: Όλγα Ακτσελή | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MLa ΑΠΘ | Υπεύθυνη Τμήματος Τακτοποίησης Αυθαίρετων Κατασκευών και Τμήματος Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων Εξυπηρέτησης Οχημάτων

Πηγή εικόνας: https://techxplore.com/news/2017-05-tighter-global.html