ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

31 Αυγούστου 2018

Οι τουριστικοί λιμένες αποτελούν εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που υλοποιούνται κατά κύριο λόγο σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση για μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών, καθώς και σε περιοχές όπου αναπτύσσεται έντονη δραστηριότητα ναυσιπλοΐας και υπάρχει ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού από διερχόμενα σκάφη.

Εξ΄ ορισμού, τουριστικός λιμένας σκαφών είναι τόσο ο χερσαίος όσο και ο θαλάσσιος χώρος, που προορίζεται για την εξυπηρέτηση και τον ελλιμενισμό σκαφών είτε μόνιμα είτε προσωρινά, ενώ δύναται να περιλαμβάνει και πρόσθετες εγκαταστάσεις ή κτιριακές υποδομές εξυπηρέτησης των σκαφών και των χρηστών τους, οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με την κατηγορία του τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγιο, αγκυροβόλιο).

Η δημιουργία ενός τουριστικού λιμένα επιτρέπεται και στον αιγιαλό και την παραλία έμπροσθεν των εγκαταστάσεων μιας ξενοδοχειακής μονάδας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς που απορρέουν από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται επί χρόνια στον τομέα των τουριστικών υποδομών και έχει αναλάβει τη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη πλήθους έργων τουριστικών υποδομών στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Ως μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη υλοποίησης της επενδυτικής ενέργειας υλοποίησης τουριστικών λιμένων, σε πλήρη και άρτια συνεργασία με τα στελέχη του ομίλου, γεγονός που την καθιστά ιδανικό συνεργάτη.

Η υλοποίηση ενός τουριστικού λιμένα αποτελεί μια σύνθετη επένδυση, που τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά τη λειτουργία και διαχείρισή της, πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια σειρά από παραμέτρους, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητά της. Ενδεικτικά τέτοιες παράμετροι αφορούν την επιλογή της θέσης, τον τεχνικό και λειτουργικό σχεδιασμό, τη δυναμικότητα ελλιμενισμού κλπ.

Συνθέτοντας τις τεχνικές και νομοθετικές επιταγές, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, σε συνεργασία με τα στελέχη του ομίλου, επιμελούνται την αρχιτεκτονική σύνθεση δίνοντας έμφαση στην αισθητική, τη λειτουργικότητα αλλά και την προσαρμογή του έργου στο φυσικό τοπίο, υποστηρίζοντας την υλοποίηση της επένδυσης σε όλα τα στάδια εξέλιξής της.

Για τα παραπάνω θέματα, τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης.

Τελευταία άρθρα