28η Απριλίου_Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, που είναι η 28η Απριλίου, στελέχη της Delta Engineering και συνολικά του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρακολούθησαν πρόσφατα δύο εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας, που διοργάνωσε και παρουσίασε η Σαμαράς & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

Σκοπός των εκπαιδεύσεων είναι η εμπέδωση των ενδεδειγμένων ενεργειών από τους εργαζόμενους, ώστε σε περίπτωση πραγματικού συμβάντος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι .

Η οργάνωση της εταιρείας αντανακλά τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και η λειτουργία της συμβαδίζει με την εφαρμογή διεθνών προτύπων. Συγκεκριμένα, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, πιστοποιημένο από την TUV Austria Hellas.