Smart Buildings | Εφαρμογή Καινοτόμων Ιδεών & Τεχνολογιών στα σύγχρονα κτίρια

22 Απριλίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, με ορίζοντα το 2030, έχει δεσμευτεί για περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40%, σε σύγκριση με το 1990, για αύξηση του ποσοστού της ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλώνεται, για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Οδηγιών έχει ενθαρρύνει και ωθεί τα κράτη μέλη της στη θέσπιση αυστηρότερων προδιαγραφών στο σχεδιασμό και διαχείριση των κτιρίων με σκοπό τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση αυτών. Αυτό, σε βάθος χρόνου μεταφράζεται σε σχεδιασμό ενεργειακά αναβαθμισμένων κατασκευών, σε εφαρμογή Καινοτόμων Ιδεών και Τεχνολογιών στα σύγχρονα κτίρια και στη δημιουργία της νέας εξελιγμένης γενιάς των «Έξυπνων κτιρίων» (Smart Buildings).

Τα Smart Buildings παρέχουν υψηλότερα επίπεδα άνεσης και ευεξίας στους χρήστες τους, διαθέτουν πλήρη και ομοιογενή μόνωση του κελύφους τους εστιάζοντας παράλληλα και στα τεχνικά συστήματα αυτών, όπως τα παθητικά στοιχεία που συμμετέχουν σε παθητικές τεχνικές με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών για θέρμανση ή ψύξη και τη χρήση ενέργειας για φωτισμό και για εξαερισμό, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη θερμική και οπτική άνεση των κατασκευών. 

Στα «Έξυπνα Κτίρια» όλες οι λειτουργίες συνυπάρχουν σε ένα σύστημα κτιριακού αυτοματισμού, συλλέγοντας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες, για την κατάσταση του κτιρίου, του καιρού, των επιθυμιών των χρηστών, αυξάνοντας έτσι φοβερά τις δυνατότητες του κτιρίου. Όλο αυτό έχει κυρίως σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αισθητικής, της άνεσης και της ασφάλειας που νιώθει ο χρήστης στο κτίριο, μέσω της αυτοματοποίησης και της εύκολης διαχείρισης πολλών λειτουργιών.

Τα «Έξυπνα Κτίρια» διαθέτουν αυτοματοποιημένα συστήματα που ελέγχουν τη θέρμανση, τον εξαερισμό, την ψύξη, αντιμετωπίζουν την  πυρκαγιά, ελέγχουν την ασφάλεια του κτιρίου, διαχειρίζονται αυτοματοποιημένα την ενέργεια και το φωτισμό, τις επικοινωνίες, τους  ανελκυστήρες, τη διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου, την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον με χαμηλή ενσωματωμένη ενέργεια και ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους.

H Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί έχοντας αντιληφθεί τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που τίθενται από την αυξανόμενη ζήτηση ενεργειακών και κλιματικών στόχων στο χώρο των κατασκευών, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε έξυπνες λύσεις για τα κτίρια και τις υποδομές τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και κατά την επίβλεψη και εποπτεία των έργων που αναλαμβάνει αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών της και τη συνεχή εκπαίδευσή τους σε σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού και κατασκευής και σε εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων υλικών και συστημάτων στοχεύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους των κατασκευών.

Δεδομένων των ανωτέρω και στο πλαίσιο των υπηρεσιών Project Management που παρέχει ο Τομέας Διαχείρισης Τεχνικών έργων της εταιρείας, έμπειρη ομάδα μηχανικών των απαιτούμενων ειδικοτήτων ανέλαβε, μεταξύ άλλων, το Project Management της υλοποίησης και κατασκευής ενός πραγματικά «Έξυπνου κτιρίου», του STEM CENTER (Science, Technology, Engineering, Mathematics) το οποίο ανεγέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Anatolia College, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Όπως σε όλα τα «έξυπνα κτίρια», όλα τα υλικά που ενσωματώθηκαν στο κτίριο είναι φιλικά προς το περιβάλλον, διαθέτει φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου που συμβάλλει στην βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς των υποκείμενων χώρων με αυτοδιαχείριση των ομβρίων υδάτων στο φυτεμένο περιβάλλοντα χώρο. Το κτίριο κατασκευάστηκε με  διπλό αεριζόμενο κέλυφος, ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ στις όψεις του καθώς και φωτοβολταϊκά πάνελ (BIPV) στο δώμα τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των απαιτήσεων του κτιρίου, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη μετάδοση του φωτός της ημέρας στον εσωτερικό χώρο. Το εσωτερικό υαλοστάσιο του κελύφους  αποτελείται από διπλό τζάμι χαμηλής εκπομπής και θερμικής διαπερατότητας, περιορίζοντας τις ροές θερμότητας από το εσωτερικό στο εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα, ενώ το διάκενο αέρα μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού κελύφους είναι κλιμακούμενου πλάτους ώστε αφενός να μετριάζει τις διαφορές μεταξύ του κλιματισμένου εσωτερικού χώρου και του εξωτερικού περιβάλλοντος και αφετέρου να συμβάλλει στη θερμική αντίσταση των στοιχείων πρόσοψης. Επιπλέον, για την κάλυψη των αναγκών Θέρμανσης και ψύξης τ, κατασκευάστηκε Γεωθερμικό Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος, ενώ στην εγκατάσταση του κτιρίου τοποθετήθηκε και ενεργητικό ηλιακό σύστημα, προς εξασφάλιση της παραγωγής ζεστού νερού για την υποβοήθηση της ψύξης των χώρων και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Τα στελέχη της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση σε θέματα Επίβλεψης, Οργάνωσης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στο σχεδιασμό και το Project Management των έργων σας. 

Επιμέλεια κειμένου: Ευαγγελία Καραγεώργου | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός| Τομέας Διαχείρισης & Επίβλεψης Τεχνικών Έργων

Πηγή εικόνας: www.constructionweekonline.com

Τελευταία άρθρα