Blog

Αρχιτεκτονική και Τεχνητή Νοημοσύνη

5 Νοεμβρίου 2022

Καθώς οι πόλεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται και η τεχνολογία εισέρχεται στο τομέα της κατασκευής, νέα εργαλεία εμφανίζονται, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε τον δομημένο κόσμο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη ενσωματωμένη στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον, ενώ η αρχιτεκτονική αντιμετωπίζεται ως υβρίδιο, απαντώντας στις τεχνολογικές και πολιτιστικές αλλαγές. 

Σε επίπεδο αρχιτεκτονικού λογισμικού, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πλέον δυνατότητες επεξεργασίας σύνθετων πληροφοριών τοποθεσίας, μεγιστοποιώντας το εύρος των επιλογών του σχεδιασμού. Επιπλέον, ελέγχεται η χρήση της στον έλεγχο συστημάτων αυτοματοποίησης, κατά την κατασκευαστική διαδικασία, καθώς συμβάλει στην αποδοτικότερη υλοποίηση περίπλοκων δομών  με την χρήση νέων δυναμικών υλικών.

Παράλληλα, πολλοί σύγχρονοι αρχιτέκτονες διερευνούν διαφορετικές προσεγγίσεις της χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις πρακτικές σχεδιασμού τους .Ο Wolf Prix του Coop Himmelb(l)au χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη  για να επιταχύνει την σχεδιαστική διαδικασία, o Tom Mayne της Morphosis διερευνά την δυνατότητα διαφοροποίησης στο σχεδιαστικό αποτέλεσμα, ενώ ο Patrik Schumacher της Zaha Hadid Architects (ZHA) εξετάζει τη σχέση μεταξύ της χωρικής οργάνωσης και της κοινωνικής συμπεριφοράς στον δομημένο χώρο.

Για τον Patrik Schumacher, η πόλη του μέλλοντος θα αποτελείται από νέες αρχιτεκτονικές φόρμες, σχεδιασμένες με χρήση εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων και βασισμένων σε προηγμένα συστήματα σχεδίασης, που φαίνεται να διαδέχονται τον Μοντερνισμό στην ηγεμονία της πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής πρακτικής.

Η πραγμάτωση μιας αρχιτεκτονικής αυτοελεγχόμενης και πλήρως προσαρμόσιμης, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων μέσων της βαθιάς μάθησης, δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα του ουτοπικού. Οι δυνατότητες υλισμικού και λογισμικού των υπολογιστικών συστημάτων, συμβατικών και κβαντικών βελτιώνονται διαρκώς, επιδρώντας στην αρχιτεκτονική πρακτική όχι ως μοναδικές, μονολιθικές τεχνικές, αλλά ως μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων της σχεδιαστικής διαδικασίας.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», παρακολουθούν αδιάλειπτα τις εξελίξεις, ώστε να σας καθοδηγήσουν και προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας στον τομέα των κατασκευών.

Συντάκτης: Αθανασιάδης Τάσος | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τομέας επιβλέψεων, & Project Management

Πηγή φωτογραφίας:Midjourney

Ο Τεχνητός Φωτισμός ως εργαλείο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

27 Οκτωβρίου 2022

Ο χώρος και το φως είναι δυο αλληλένδετα στοιχεία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το φως δίνει ποιότητα και ατμόσφαιρα στο χώρο, υπάρχει σε όλα τα δομικά στοιχεία του περιβάλλοντος είτε με τη φυσική του μορφή είτε με την τεχνητή αναπαραγωγή του, αποτελώντας καίρια παράμετρο για την οπτική αντίληψη όλων των αντικειμένων που μας περιβάλλουν.

Η μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού αφορά στη μελέτη και υλοποίηση της εικόνας ενός χώρου, κυρίως με το τεχνητό φως, που έχει σκοπό να αναδείξει το χώρο. Στη πράξη, περιλαμβάνει την ακριβή τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων επί των αρχιτεκτονικών σχεδίων, καθώς και τον έλεγχο και τρόπο εφαρμογής των ιδιοτήτων του φωτός είτε είναι τεχνητό, είτε είναι φυσικό. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ηλεκτρολογική μελέτη καθώς η πρώτη αφορά το λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα ενώ η δεύτερη τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκατάστασης.

Ο σχεδιασμός του φωτισμού ξεκινά παράλληλα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Ο μελετητής φωτισμού πρέπει να φανταστεί και να επικοινωνήσει με τα διάφορα οπτικά μέσα στον πελάτη, τον αρχιτέκτονα και την υπόλοιπη μελετητική ομάδα του, την ιδέα που οραματίστηκε για την μορφή που θα έχει το κτήριο με το φωτισμό, καθώς και τους διάφορους χώρους τις νυκτερινές ώρες.

Ο σωστός σχεδιασμός παρέχει στο χώρο τη δυνατότητα είτε να απλοποιηθεί π.χ. με την τοποθέτηση μόνο γραμμικού φωτισμού είτε να αναδειχθεί με τη δημιουργία μιας περίπλοκης και ενδιαφέρουσας απτικής εμπειρίας. Με το φως μπορούν να καθαριστούν όρια, καθώς και να αναδειχθούν διάφορα μορφολογικά και διακοσμητικά στοιχεία ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος.

Το βασικό πλεονέκτημα του τεχνητού φωτισμού έναντι του φυσικού είναι ότι είναι απόλυτα ελεγχόμενος από τον άνθρωπο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και να διαφοροποιήσει εύκολα την ένταση, το χρώμα καθώς και την υφή του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες και τη διάθεσή του.

Συμβάλει σημαντικά και στον αστικό σχεδιασμό καθώς χρησιμοποιείται για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής των κτηρίων , συνεισφέρει στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων αλλά και στον εύκολο προσανατολισμό.

Στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο γίνεται μια αναθεώρηση των μεθόδων σχεδιασμού των προηγούμενων χρόνων. Πλέον υπάρχει μία τάση για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, και σε συνδυασμό με την παροχή άνεσης, τα κριτήρια αυτά γίνονται από τα βασικά κριτήρια στην αρχιτεκτονική σύνθεση.

Συντάκτρια: Χριστίνα Βελλή | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τομέας Μελετών & Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Πηγή φωτογραφίας: archdaily.com

Ο ρόλος των “Φυτεμένων Δωμάτων” και των “Κάθετων Κήπων” στη Βιώσιμη Αρχιτεκτονική

21 Οκτωβρίου 2022

Ένας από τους επιτακτικότερους στόχους της εποχής είναι αυτός της Βιώσιμης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα της κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών, διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Αυτό οδηγεί αυτόματα σε μια πιο «πράσινη» , πιο βιοκλιματική και πιο βιώσιμη εποχή και στον τομέα των κατασκευών. Τα κτήρια τόσο για την κατασκευή τους, όσο και μετά, επιβαρύνουν το περιβάλλον και λόγω της ενέργειας που καταναλώνουν αλλά και των εκπομπών που παράγουν.

Η φιλοσοφία του βιοκλιματικού σχεδιασμού στηρίζεται στην ορθολογική χρήση των πρώτων υλών, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού καθώς και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η φύτευση των δωμάτων και των όψεων των κτηρίων αποτελεί μια από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, η οποία προσδίδει ενεργειακά αλλά και λειτουργικά οφέλη σε μια κατασκευή.

Με τον όρο φυτεμένο δώμα ορίζουμε την επιφάνεια δώματος, στέγης ή και εξώστη, αποτελούμενη από ένα σύστημα πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών, βλάστησης και συστημάτων άρδευσης για τη διαχείριση της βλάστησης. Τα φυτεμένα δώματα ανάλογα με τη βλάστηση, το πάχος του υποστρώματος και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατασκευή και τη μέθοδο κατασκευής χωρίζονται σε τρεις τύπους: τον εκτατικό, τον ημιενταντικό και τον εντατικό.

Οι φυτεμένες προσόψεις αλλά και οι λεγόμενοι «ζωντανοί τοίχοι» αποτελούν είδη των κάθετων κήπων. Οι κάθετοι κήποι είναι αυτόνομες κατασκευές ή σε ορισμένες περιπτώσεις και τμήματα του κτηρίου, τα οποία καλύπτονται με φύτευση, είτε πλήρως είτε τμηματικά. Για την κατασκευή των κάθετων κήπων χρησιμοποιούνται αναρριχητικά φυτά ή και κρεμαστά, καθώς επίσης και πάνελ με βλάστηση ή φυτεμένες επιφάνειες κάθετα τοποθετημένες.

Πέρα από τo προφανές αισθητικό όφελος που έχουν τόσο τα πράσινα δώματα όσο και οι πράσινες προσόψεις, η πρόβλεψη τους σε νέα κτίρια αλλά και η προσθήκη τους σε υφιστάμενα είναι ευεργετική σε πολλά επίπεδα.

Όσον αφορά το περιβάλλον, ένα από τα βασικότερα οφέλη είναι το γεγονός ότι το φύλλωμα των φυτών φιλτράρει τον αέρα αποτρέποντας τη μετακίνηση των ρύπων και συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Επιπλέον η φύτευση των επιφανειών αυτών συγκρατεί τη θερμότητα και συμβάλει στη μείωση της συνολικής θερμοκρασίας άρα κατ’ επέκταση και στη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Με τον όρο αυτό περιγράφεται το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία στο εσωτερικό των αστικών περιοχών είναι αυξημένη σε σχέση με αυτή των περι-αστικών/ αγροτικών περιοχών που την περιβάλλουν. Μάλιστα το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά περιβαλλοντικά προβλήματα και δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο αφορά ολοένα και περισσότερες χώρες.

Ένα ακόμα σημαντικό κέρδος για το περιβάλλον έρχεται μέσα από τη συγκράτηση των όμβριων υδάτων καθώς οι φυτεμένες αυτές επιφάνειες επιβραδύνουν τη ροή του νερού αποφορτίζοντας έτσι σημαντικά τα συστήματα και τις υποδομές των όμβριων υδάτων.

Όσον αφορά το ίδιο το κτήριο, τόσο οι  κηπευτικές στρώσεις του φυτεμένου δώματος όσο και οι αντίστοιχες των κάθετων κήπων συμβάλουν στην αύξηση της θερμοχωρητικότητας του κελύφους του κτηρίου. Πιο συγκεκριμένα επιβραδύνεται η μεταφορά των θερμοκρασιακών μεταβολών που συντελούνται στο περιβάλλον και έτσι αυτές περνούν πιο αργά στο εσωτερικό του κτηρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι θερμοκρασιακές συνθήκες που δημιουργούνται στο εσωτερικό των κτιρίων αυτών να είναι ιδανικότερες τόσο για την περίοδο του χειμώνα όσο και του καλοκαιριού και συνεπώς να μειώνονται και οι ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη.

Τέλος, δεδομένου ότι τα συμβατικά δώματα έχουν μειωμένη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, η φύτευση των επιφανειών αυτών έχει να προσφέρει πολλά στην ενίσχυση της μόνωσης τους προστατεύοντας τα υλικά του δώματος από την ηλιακή ακτινοβολία και τους κύκλους ψύξης – απόψυξης, παρατείνοντας το χρόνο ζωής τους και άρα και τη μείωση των θερμικών  απωλειών του κτηρίου.

Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση της βλάστησης σε ένα αστικό περιβάλλον σημαίνει αδιαμφισβήτητη αναβάθμιση του, βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής αλλά και ταυτόχρονη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, καθώς είναι αποδεδειγμένη και από μελέτες η θετική επίδραση του πρασίνου στην ψυχική και σωματική υγεία.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», παρακολουθούν αδιάλειπτα τις εξελίξεις, ώστε να σας καθοδηγήσουν και προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας στον τομέα των κατασκευών.

Συντάκτρια: Βασιλοπούλου Δώρα | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών  Έργων